Etnik Gruplar ve Dinler

威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APP

2018-12-10

Çin'de yaşayan Özbek etnik grubu, tarihinde Orta Asya'daki Özbekistan'dan Çin'e gelmiştir. 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APPe özgü antik uzun şiir "Yadikar'de (Özbekçe'de anmak anlamını taşıyor), yaklaşık 14. ve 15. yüzyıllarda Kıpçak 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APPin örgütlü olarak Çin'e göçme süreci detaylı olarak anlatıldı. Qing Hanedanı'nda ticaret yapan 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APP daha büyük çaplı olarak Çin'in Xinjiang bölgesine göçmeye başladı. Özbek işadamlarının ayak bastığı yerlerde büyük küçük yerleşim merkezlerini oluşturdu. Bazı Özbek işadamları gönüllü olarak veya bazı sebeplerden dolayı memleketlerine dönemeyip yerlilerle evlendi ve Çin ulusunun bir parçası haline geldi. O zamanlarda, 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APPin esas olarak Xinjiang'ın Kaşgar, Yarkent, Aksu, Urumçi ve Yengisar gibi yerlerinde toplu olarak yaşıyorlardı. 2 Temmuz 1987'de, Mori Kazak Özerk İlçesi'nde Danangou'da Çin'deki tek Özbek Köyü oluşturuldu.

Xinjiang'da yaşayan 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APPin sayısı 17.4 bin (2010 yılı) olarak, Xinjiang'ın toplam nüfusunun yüzde 0.07'sini oluşturuyor. 威廉希尔国际网址-威廉希尔登录网址-威廉希尔手机APP esas olarak Kaşgar, Hotan, Yarkent, Kağılık, Urumçi, Gulca, Çöçek, Mori ve Guçung gibi bölgelerde yaşıyor. Onlardan çoğunluğu kentlerde, az bir kısmı köy ve çobanlık bölgelerinde kalıyor.